• 1
  • 2
  • 3
  • 4
11 22 33 44
CHROŃ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH TWOJA EMERYTURA ZABEZPIECZ SWÓJ MAJĄTEK W ZGODZIE Z MISJĄ
  • 1m
  • 2m
  • 3m
  • 4m
1m1 2m2 3m3 4m4
03.08.2021
W dniu 02.08.2021 zmianie uległa nazwa naszej spółki na „EPRO Sp. z o.o.” Tym samym rozpoczynamy kolejne dziesięciolecia naszej działalności pod nową nazwą i nowym brandem.
30.08.2021
Lipcowe święto EPRO obszernie opisały media branżowe, my zaś przygotowaliśmy krótką relację
filmową.
16.03.2021
Gregor Wagner 1968-2021
CO NOWEGO?
KODEKS ETYCZNY

Od ponad dekady posługujemy się
jasnym kodeksem, którego
treść stanowi jednocześnie
istotną część umowy partnerskiej.

AKTYWNI SPOŁECZNIE

Chcemy dzielić się tym,
co wartościowe. Wpierać
ludzi, którzy inspirują
innych.

PRIMUS INTER PARES

Primus Inter Pares (łac. pierwszy
pośród równych) – honorowy tytuł
nadawany przez naszą firmę
wybitnym osobowościom.

NASZ DOM, ZIEMIA.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Dbamy o zrównoważony rozwój.

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli podobają Ci się nasze
wartości, upowszechniaj je z nami!)

NAJPIĘKNIEJSZY CZAS

…bo mój, Twój,
nasz wspólny

CO NOWEGO?
29.12.2022
Z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana w Zarządzie EPRO Sp. z o.o.
KODEKS ETYCZNY
Od ponad dekady
posługujemy się jasnym
kodeksem, którego treść
stanowi jednocześnie
istotną część umowy...
AKTYWNI SPOŁECZNIE
Chcemy dzielić się tym,
co wartościowe. Wpierać
ludzi, którzy inspirują
innych.
PRIMUS INTER PARES
Primus Inter Pares
– honorowy tytuł
nadawany przez naszą
firmę wybitnym
osobowościom.
DOŁĄCZ DO NAS
Jeśli podobają Ci się nasze
wartości, upowszechniaj
je z nami!)
NAJPIĘKNIEJSZY
CZAS
…bo mój, Twój,
nasz wspólny