PARTNER
STRATEGICZNY

Grupa ERGO Hestia
Grupa ERGO Hestia
ERGO Hestia jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej ERGO/Munich Re i czołowym polskim ubezpieczycielem, który zajmuje drugą pozycję na krajowym rynku ubezpieczeń majątkowych.

W skład Grupy ERGO Hestia wchodzą: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
  • Roczny przypis składki: 6,88 mld PLN
  • Kapitał własny: 3,03 mld PLN
  • Wynik finansowy netto: 328,46 mln PLN
  • Liczba pracowników ok. 2 700
  • Lokaty kapitałowe: 10,61 mld PLN


Dane 2020