Ubezpieczenie życia i zdrowia jest wyrazem troski o siebie i najbliższych. Postawą odpowiedzialną i pewną wobec niepewnych i nieprzewidywalnych zdarzeń.
Sytuacji, które mogą mieć krytyczny wpływ na jakość życia klienta oraz jego najbliższych, jest wiele. Nagła śmierć członka rodziny, ciężkie lub przewlekłe choroby, wypadki, niezdolność do podjęcia pracy rodziny, poważna choroba dziecka – w takich sprawach, życie często nie pyta nas o zdanie.

Niespodziewane zdarzenia mogą mieć swoje przykre konsekwencje, także finansowe. Jak utrzymać rodzinę, spłacić kredyt, opłacić kosztowne leczenie w kraju lub poza jego granicami? W trudnych sytuacjach pytań jest wiele. Mnożą się również potrzeby.

Ubezpieczenia powstały po to, aby niepewność zamieniać w pewność, a niebezpieczeństwo w bezpieczeństwo. Rozumiemy te zasadę, dlatego właśnie ubezpieczamy.

W ramach programu ERGO 4 oferujemy:
 • połączenie ubezpieczeń: życia, poważnego zachorowania, uszkodzenia ciała z niezdolnością do pracy i zdrowia dziecka
 • maksymalne sumy ubezpieczenia aż do:
  • 10 mln zł na ubezpieczenie życia
  • 4 mln zł w ramach niezdolności do pracy
  • 200 tys. zł w przypadku poważnych zachorowań
 • ochronę dziecka już od 3. miesiąca życia
 • okres ubezpieczenia trwający nawet do 100. roku życia
 • polisy dostępne od ręki, bez konieczności wykonywania badań lekarskich przy określonych limitach (do 750 000 PLN)
 • możliwość bezpośredniego lub całkowicie zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia
 • ubezpieczenie kredytu hipotecznego oraz dokonania cesji na bank
 • do 2 mln euro na organizację i pokrycie kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia Global Doctors