Eventus DUO Formuła Hybrydowa
Liczne badania pokazują, że emerytura kojarzy się nam z odpoczynkiem, podróżami, czasem na hobby oraz radością z wnucząt. Dla wielu obecnych seniorów rzeczywistość okazuje się jednak zgoła odmienna, a przyczyną ich zmartwień są często niewystarczające środki finansowe.

Problemy państwowego systemu emerytalnego są od wielu lat szeroko komentowane w mediach. Przyszłe świadczenie dla dzisiejszych dwudziesto i trzydziestolatków mogą nie wystarczyć na godne i aktywne życie. Dlatego tak ważne jest, aby w okresie aktywności zawodowej regularnie odkładać środki na swoją prywatną emeryturę.

Warto pamiętać, że duży kapitał można wypracować małymi, ale systematycznie odkładanymi sumami. W ten sposób zbudujemy własne bezpieczeństwo finansowe i zapewnimy sobie wygodniejszą emeryturę.

Oferowany przez nas program Eventus Duo jest pierwszym w Polsce, który łączy gwarantowane świadczenia emerytalne z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego.

Eventus Duo skierowany jest do osób, którym zależy na:
- zapewnieniu finansowego bezpieczeństwa na czas emerytury,
- zapewnieniu sobie oraz bliskim finansowego bezpieczeństwa w przypadku inwalidztwa i niezdolności do pracy,
- zapewnieniu najbliższym ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszej śmierci.

Wysokość wypłaconego na koniec okresu ubezpieczenia kapitału zależy od czasu oszczędzania, wyboru strategii inwestycyjnej oraz ewentualnych dodatkowych opcji ubezpieczeniowych.

Program zapewnia 20-letnią gwarancję wypłat miesięcznej renty po 65 roku życia. Wypłata świadczeń może mieć również charakter jednorazowy.

Eventus DUO pozwala również osiągnąć korzyści podatkowe. W świetle obowiązujących przepisów udział w zysku wypracowany z ubezpieczenia gwarantowanego jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.