KODEKS
ETYCZNY

Od ponad dekady posługujemy się jasnym kodeksem, którego treść stanowi jednocześnie istotną część umowy partnerskiej.

Wzajemny szacunek, odpowiedzialność, zaufanie… to dla nas nie tylko słowa, lecz również punkty odniesienia w codziennej aktywności oraz baza dla dobrej, jakościowej komunikacji.

Kodeks Etyczny EPRO

 1. Ponoszę dużą odpowiedzialność za to, aby moim obecnym oraz potencjalnym Klientom przedstawić optymalnie dopasowaną do ich potrzeb ofertę dotyczącą ochrony ubezpieczeniowej oraz długoterminowej inwestycji kapitałowej, której celem jest emerytura i odpowiednie zabezpieczenie przyszłości.
 2. Interesy Klientów będę zawsze stawiał nad swoje własne, a zwłaszcza ponad interesy związane z moim wynagrodzeniem.
 3. Będę stale rozwijał się i poszerzał swoją wiedzę fachową i ogólną. Na bieżąco będę zapoznawał się ze wszystkimi nowościami rynkowymi oraz zmianami prawnymi dotyczącymi mojego zawodu i rynku, na którym pracuję.
 4. Moim Klientom przekażę wszystkie ważne informacje o oferowanych przez nas programach. Uczynię tak przed spotkaniem, w jego trakcie i po zawarciu umowy.
 5. Zawsze będę poufnie traktował wszystkie informacje otrzymane od moich Klientów.
 6. Zawsze będę oferował pomoc i porady moim Klientom oraz innym Klientom EPRO.
 7. Reprezentuję EPRO. W życiu zawodowym oraz prywatnym muszę zachowywać się godnie i troszczyć się o wizerunek własny, a także firmy. Moim zadaniem jest wzmacniać i dbać o pozytywny wizerunek EPRO.
 8. Wobec moich koleżanek i kolegów, a zwłaszcza „wyższych” i „niższych” rangą przedstawicieli, znajdujących się w strukturze organizacyjnej, będę zachowywał się tak, jak chciałbym, aby inni zachowywali się wobec mnie.
 9. Moją naczelną zasadą jest przedstawienie Klientom, pracownikom Centrali EPRO i współpracownikom informacji prawdziwych oraz zrozumiałych. Jestem świadom, że pomijanie informacji narusza tę zasadę.
 10. Moją misją jest ochrona i bezpieczeństwo finansowe Klientów oraz ich rodzin. Fundamentem relacji z Klientami są odpowiedzialność i zaufanie. Ubezpieczać to rozumieć.

  Zgodnie z misją, moja praca ma przynosić zadowolenie Klientom i rozwijać działalność EPRO, a także partnerów naszej firmy, przede wszystkim ERGO Hestii.

  Mam być przykładem dla innych, szczególnie dla wszystkich nowych współpracowników EPRO. Muszę dbać o dobrą atmosferę pracy i o to, aby przedstawiciele w moich strukturach pracowali z radością, przyjemnością i ochotą.