CO NOWEGO?


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /lib/presentation.inc on line 585

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '/download/Image/kategoria_3/' is not a valid JPEG file in /lib/presentation.inc on line 585

Warning: Division by zero in /lib/presentation.inc on line 592

Warning: Division by zero in /lib/presentation.inc on line 592

Warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /lib/presentation.inc on line 592

Warning: imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in /lib/presentation.inc on line 594
W dniu 02.08.2021 zmianie uległa nazwa naszej spółki na „EPRO Sp. z o.o.” Tym samym rozpoczynamy kolejne dziesięciolecia naszej działalności pod nową nazwą i nowym brandem.
W sobotę, 31 lipca, podczas Kongresu ERGO Pro w warszawskim hotelu Hilton obchodziliśmy zaległy jubileusz, 20-lecia działalności spółki. Zaległy, bowiem faktycznie przypadał na pandemiczny rok 2020, który przesunął w harmonogramie wiele znakomitych wydarzeń na całym świecie.

Przy okazji tego wyjątkowego spotkania i naszego święta ogłosiliśmy również, że kolejne lata naszej działalności będziemy sygnowali nową marką, EPRO.

Oficjalna zmiana nastąpiła 2 sierpnia 2021r. Tego dnia marka ERGO Pro została zastąpiona EPRO, a nazwa spółki uzyskała nowe brzmienie: EPRO Sp. z o.o.

Relację z naszego święta przedstawimy w osobnym wpisie.