CO NOWEGO?

Tytuł przyznała kapituła Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców.
26 października Peter Grudniak, prezes ERGO Pro, został uhonorowany tytułem Osobowość 30-lecia Wolności Gospodarczej w Polsce. Tytuł ten przyznała kapituła Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców oraz Fundacja WIP.

Obok prezesa Grudniaka wyróżnieni zostali także inni znani przedstawiciele świata biznesu, mediów oraz polityki, między innymi: Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Piotr Henicz – Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA, Jolanta Borowiec – Dyrektor Polsat Cafe, Maciej Orłoś prowadzący swój program w Radiu ZET, czy Robert Ziółek – Prezes Zarządu Mushchelka Group.

- Cieszę się z tak wyjątkowego wyróżnienia i przyjmuję je jako wyraz uznania dla wszystkich osób, z którymi tworzę biznes ERGO Pro - ludzi zorientowanych na nieustanny rozwój, osiąganie biznesowych celów i wyznających szczególną misję społeczną. Wierzę, że wszystko co tworzymy dziś, tworzymy z myślą o naszej wspólnej przyszłości oraz kolejnych dobrych dziesięcioleciach. Dziękuję bardzo! – powiedział Peter Grudniak.

26.10.2019.